werkwijze

Image

We werken samen mét u, vanuit de gedachte dat betrouwbaarheid en zorgvuldigheid essentieel zijn voor een goede dienstverlening.

Onze dienstverlening is persoonlijk. We communiceren duidelijk en transparant. We reageren snel op mails, apps, telefoontjes, we laten niemand wachten. Als er problemen zijn, dan lossen we die zo snel mogelijk op. Lukt ons dat niet, dan zeggen we dat. We zijn ook duidelijk in wat we niet kunnen.

Per dag zijn er ruim 100 mensen via Clean 4 u aan het werk. Als uitzendkrachten en als ZZP’ers op specifieke, vaak langlopende opdrachten. We zetten ook met veel plezier mensen in voor een dag of een week.

Clean 4 U heeft jaarlijks landelijke raamovereenkomsten met diverse bouwbedrijven, dat werkt zeer efficiënt. Dit biedt bijvoorbeeld helderheid over de tarieven gedurende een jaar. Voor langlopende projecten maken we gebruik van vaste medewerkers, waarbij we streven naar zo min mogelijk personeelswisselingen. We begrijpen dat u van ons stabiliteit verwacht in de personeelsvoorziening. 

Clean 4 U heeft langdurige samenwerkingsrelaties met ZZP’ers en met een aantal vaste uitzendbureaus. Alle samenwerkingsrelaties zijn contractueel vastgelegd. Clean 4 U Multidiensten is VCA 2017/6.0 en NEN/SNA gecertificeerd.

Uit ons Instructieboekje Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu:

“Clean 4 U Multidiensten heeft de doelstelling om de arbeidsoms­tandigheden, de veiligheid en gezondheid van iedereen die bij (of onder verant­woordelijkheid) van Clean 4 U Multidiensten werkt, te waarborgen en waar mogelijk te bevorderen. Jaarlijks worden doelstellingen afgesproken die we willen realiseren op het gebied van vermindering van verzuim en voorkomen van arbeids­ongevallen. De arbeids­omstandigheden en de veiligheids­aspecten hebben een hoge prioriteit bij het uitvoeren van onze werkzaamheden”.

We werken graag samen met onze opdrachtgevers om de veiligheid op bouwlocaties te bevorderen en veiligheidsrisico’s te verminderen.

Safety Culture Ladder

 De Safety Culture Ladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg. De Veiligheidsladder biedt kaders voor veilig werken voor bedrijven die in diverse sectoren werkzaam zijn. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers.
Image

Trede 3

Clean 4 U kan met trots melden dat wij het eerste en enige schoonmaakbedrijf voor de bouw zijn dat Trede 3 van de Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder) heeft behaald!

De Safety Culture Ladder onderkent vijf treden. De laddertreden geven de ontwikkelingsfase aan waarin in een bedrijf zich op het gebied van veiligheidsbewustzijn begeeft.

Uiteraard staan we niet stil bij dit resultaat en verwachten we van onze medewerkers van Clean 4 U Multidiensten dat zij hierbij hun eigen verantwoordelijkheid nemen en zich houden aan de werkprocedures, afspraken en veiligheidsinstructies.

Image

certificeringen